VOOR AL UW HANDELS-, FAMILIE- EN VERENIGINGSDRUKWERKEN GEPRINT OF GEDRUKT UITGEVER VAN DRUKKERIJ   WWW.ijsselbode.nl TELEFOON 0348-561478 NOORDER-KERKSTRAAT 4 3421 AX OUDEWATER  WIJZIGING / OPGAVEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN DE STADSGIDS OUDEWATER Graag aankruisen wat van toepassing is: ❑ zelfde tekst plaatsen ❑ tekstwijziging ❑ nieuwe opgave Datum: ..................................................................................................................................... Naam: ...................................................................................................................................... Secretariaat: .............................................................................................................................. Adres: ....................................................................................................................................... Postcode: .................................................................................................................................. Woonplaats: ............................................................................................................................. Telefoon: .................................................................................................................................. E-mail: ...................................................................................................................................... Hoofdstuk: ............................................................................................................................... Opmerkingen: .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Inleveren: Drukkerij Heno, Noorder-Kerkstraat 4, Oudewater Postbus 8, 3420 DA Oudewater per e-mail: heno@ijsselbode.nl - www.ijsselbode.nl 64 Pagina 65

Pagina 67

Scoor meer met een online winkel in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

Stadsgids Oudewater 2015/16


You need flash player to view this online publication