BEJAARDENZORG SENIORENBONDEN | BejaardengYmnaStIek | | IndICatIeStellIng zorg | | maaltIjdvoorzIenIng | ouderHulP | | SenIorenBonden | thuiszorg | | woon- en zorgCentra | BEJAARDENGYMNAStIEK Maatschap Mastwijk/Wagemakers/ Mastwijk-Dorhout Mees Oude Singel 11-25, 3421 ED Oudewater tel 0348-562502 w www mastwijkwagemakersfysiotherapie nl Dinsdag van 10.45 tot 11.30 uur in De Wulverhorst. INDICAtIEStELLING ZORG CIZ Driebergen tel 088-7891000 e info@ciz nl w www ciz nl De Indicatiecommissie indiceert of mensen in aanmerking komen voor opname in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Dit betreft ook de kortdurende opnames. MAALtIJDVOORZIENING De maaltijden worden verzorgd door woon- en zorgcentrum De Wulverhorst Prins Bernhardstraat 2, 3421 JD Oudewater tel 0348-562214 w www wulverhorst nl De Wulverhorst heeft een eigen keuken. Het restaurant van De Wulverhorst is open van 12.00 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. De maaltijden worden vanuit De Wulverhorst bij de mensen thuisgebracht. U kunt zich aanmelden bij de receptie. OUDERHULP MEE Pallas Athenedreef 10, 3561 PE Utrecht tel 0900-6336363 / 030-2642200 e info@ mee-ugv nl w www mee-ugv nl MEE UTRECHT is een telefonische opvoedadvieslijn voor mensen met een handicap, ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte of functiebeperking en voor hun ouders en opvoeders. MEE UTRECHT ondersteunt deze mensen in het dagelijkse leven. KBO - Katholieke Bond voor Ouderen L Morsink, tel 0348-561923 Joostenplein 1, 3421 TC Oudewater, e leomorsink@hetnet nl w www kbooudewater nl PCOB - Protestants Christelijke Ouderen Bond A G Lekkerkerker-Op ‘t Land, tel 0348-562128 Willeskop 154, 3421 GW Oudewater e jaaptruuslekkerkerker@gmail com Vrouwen van Nu J M Oudenhuysen, tel 0348-562685 Oude Singel 11-2, 3421 ED Oudewater Elke derde dinsdag van de maand is er een soosmiddag in Het Zalencentrum, ingang Biezenwal 1 3421 BE Oudewater. Aanvang 14.30 uur. thuisZORG Careyn Zorg thuis, wijkverpleging Medisch Centrum Oudewater Oude Singel 11-27, 3421 ED Oudewater tel 06-30371167 e wijkteam oudewater@careyn nl w www careyn nl Spreekuur in het MCO: dinsdag en donderdag van 11 30 tot 12 30 uur Voor o.a.: persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, terminale zorg en 24 uurs zorg. Saar aan huis - Het Groene Hart Anita van Hoorn, tel 06-28343022 of Strengen 55, 3421 JS Oudewater e anita vanhoorn@saaraanhuis nl w http://saaraanhuis nl/vestigingen/thuiszorggroene-hart/ Saar aan huis is een klantgerichte, particuliere organisatie die passende hulp biedt aan ouderen die ondersteuning nodig hebben om comfortabel en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Vierstroom Zorg thuis Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar: tel 088 0900447 w www vierstroom nl e oudewater1@vierstroomzorgthuis nl Wijkteam Oudewater is er voor u. Telefonisch spreekuur op werkdagen van 13.00 tot 14.00 uur. 45 Pagina 46

Pagina 48

Voor publicaties, online onderwijsmagazines en magazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw uitgaves.

Stadsgids Oudewater 2019/20


You need flash player to view this online publication