Belangrijke telefoonnummers ALGEMEEN ALARMNUMMER 1-1-2 als elke seconde telt voor politie, brandweer, ambulance BRANDWEER Alarmnummer In niet levensbedreigendesituaties Brandweerpost Oudewater DIERENAMBULANCE Dierenambulance GEMEENtE OUDEWAtER Stadskantoor huisARtSEN HAP Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren POLItIE ALARMNUMMER DAAR RED JE LEVENS MEE Als het zonder zwaailicht kan 1-1-2 0900-8844 1-1-2 1-1-2 0900-8844 088-878350 0348-414242 tELEFONISCHE HULPDIENStEN Kindertelefoon 14-0348 0182-322488 elke dag van 14 00 - 20 00 uur Sensoor SOS telefonische hulpdienst Stichting Korrelatie hulp en informatielijn ZIEKENHUIZEN Gouda Groene Hart Ziekenhuis Nieuwegein St Antonius Ziekenhuis Utrecht Diakonessenhuis St Antonius Ziekenhuis Universitair Medisch Centrum Woerden Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Colofon REDactie Gemeentelijke bijdragen: Gemeente Oudewater Overige: Drukkerij Heno FOtOGRAFIE Wil van der Heiden / Gerard van Hooff UItGEVER Drukkerij Heno Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater Telefoon: 0348-561478 e heno@ijsselbode nl w www ijsselbode nl OPLAGE 5 000 exemplaren 2 088-3203000 088-2505000 088-3203000 088-7555555 0348-427911 0900-0767 0900-1450 0800-0432 StORINGSNUMMERS GAS/ELEKtRICItEIt Eneco Nationaal storingsnummer 0800-9009 WAtER Vitens (voorheen Hydron Midden Nederland) Bij storingen (dag en nacht) KABEL tV Rekam kabel-tv 0182-585555 0800-0359 0182-505050 DIGItALE StADSGIDS www.ijsselbode.nl/stadsgids De uitgever en de gemeente Oudewater aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding in deze gids De uitgever acht zich slechts gehouden tot verbetering in de eerstvolgende editie en/of per direct in de digitale stadsgids Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever © Drukkerij Heno te Oudewater Pagina 3

Pagina 5

Voor edities, online uitgaves en mailings zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw PDF-en.

Stadsgids Oudewater 2019/20


You need flash player to view this online publication