Belangrijke telefoonnummers ALGEMEEN ALARMNUMMER 1-1-2 als elke seconde telt voor politie, brandweer, ambulance BRANDWEER Alarmnummer In niet levensbedreigendesituaties Brandweerpost Oudewater DIERENAMBULANCE Dierenambulance GEMEENTE OUDEWATER Stadskantoor huisARTSEN HAP Voor spoedeisende ALARMNUMMER 1-1-2 0900-8844 088-878350 1-1-2 0348-414242 14-0348 0182-322488 huisartsenhulp buiten kantooruren POLITIE DAAR RED JE LEVENS MEE Als het zonder zwaailicht kan 1-1-2 0900-8844 STORINGSNUMMERS GAS/ELEKTRICITEIT Eneco Nationaal storingsnummer 0800-9009 WATER Vitens (voorheen Hydron Midden Nederland) Bij storingen (dag en nacht) KABEL TV Rekam kabel-tv TELEFONISCHE HULPDIENSTEN Kindertelefoon SOS telefonische hulpdienst Stichting Korrelatie hulp en informatielijn ZIEKENHUIZEN Gouda Groene Hart Ziekenhuis Nieuwegein St. Antonius Ziekenhuis Utrecht Diakonessenhuis St. Antonius Ziekenhuis Universitair Medisch Centrum Woerden Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Colofon REDactie elke dag van 14.00 - 20.00 uur Sensoor 0800-0359 0182-585555 0800-0432 0900-0767 0900-1450 0182-505050 088-3203000 088-2505000 088-3203000 088-7555555 0348-427911 Gemeentelijke bijdragen: Gemeente Oudewater Overige: Drukkerij Heno FOTOGRAFIE Wil van der Heiden / Gerard van Hooff UITGEVER Drukkerij Heno Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater Postadres: Postbus 8, 3420 DA Oudewater Telefoon: 0348-561478 E heno@ijsselbode.nl W www.ijsselbode.nl OPLAGE 5.000 exemplaren 2 DIGITALE STADSGIDS www.ijsselbode.nl/stadsgids De uitgever en de gemeente Oudewater aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding in deze gids. De uitgever acht zich slechts gehouden tot verbetering in de eerstvolgende editie en/of per direct in de digitale stadsgids. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © Drukkerij Heno te Oudewater Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een e-commerce shop in uw reclamefolders. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

Stadsgids Oudewater 2015/16


You need flash player to view this online publication