Stadsgids 2015/16 Geachte lezer, Wilt u iets weten over Oudewater, haar buurtschappen, haar verenigingen of wilt u meer weten over de gemeentelijke organisatie? Via de inhoud hiernaast en het trefwoordenregister vanaf pagina 4 start u uw zoektocht door dit naslagboekje. In deze uitgave vindt u, naast de vele adressen, een aanzienlijk deel gemeenteinformatie (pagina’s 24 tot en met 29). Hier vindt u de nodige informatie over de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening. Wijzigingen en aanvullingen Hoewel de samenstelling van deze stadsgids met zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid, dat er fouten zijn ingeslopen of dat gegevens niet zijn vermeld of inmiddels al weer zijn gewijzigd. Het wordt dan ook op prijs gesteld als op- of aanmerkingen (over bijv. de inhoud, aanvullingen en/of mutaties) worden doorgegeven aan drukkerij Heno. U kunt dit doen door het invullen van het wijzigings-/opgaveformulier op pagina 64. Digitaal De stadsgids kunt u ook digitaal raadplegen op het web: www.ijsselbode.nl/stadsgids Deze wordt zodra er een wijziging wordt doorgegeven bijgewerkt en is dus daardoor altijd up-to-date. Adverteren De uitgave van deze stadsgids wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de adverteerders. Ook zij voelen zich betrokken bij de Oudewaterse samenleving. Via de bedrijvenindex (vanaf pagina 54) vindt u de reclameboodschap van deze bedrijven terug. Bedrijven die voor de eerstvolgende uitgave, medio augustus 2016, alvast advertentieruimte willen reserveren, doen dit door de reserveringsbon op pagina 63 in te vullen. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze gids - vooral als u goed gebruik maakt van de diverse registers - voor u een handig naslagwerk is. De uitgever, Drukkerij Heno Ben J.J. Overbeek 1 Inhoud BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS . 2 TREFWOORDENREGISTER . . . . . . . . . . . 4 CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Evenementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Organisatoren evenementen . . . . . . . . . . . . 8 Bibliotheek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kunst / Musea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Toerisme/ Overnachtingsmogelijkheden . . . . 12 Verenigingsgebouwen / Zalenverhuur . . . . . 13 DIENSTVERLENING Beroeps- en bedrijfsleven . . . . . . . . . . . . . . . 15 huisvesting en wonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Openbare dienstverlening . . . . . . . . . . . . . . 22 Openbaar vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 GEMEENTE INFORMATIE Oudewater de oudste stad . . . . . . . . . . . . . . 24 Gemeentelijke organisatie . . . . . . . . . . . . . . . 25 College b en w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Raadsleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Brandweer en Politie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Contact met de gemeente . . . . . . . . . . . . . . 28 DigiD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Websites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ORGANISATIES EN VERENIGINGEN Buurtverenigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Belangenverenigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Culturele verenigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Jeugdverenigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ondernemersverenigingen . . . . . . . . . . . . . . 36 Politieke partijen (plaatselijke) . . . . . . . . . . . . 37 Religieus / Kerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Sportverenigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Vakorganisaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Vrouwenorganisaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ZORG EN WELZIJN VOOR DIER Dieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ZORG EN WELZIJN VOOR MENS Baby- en jeugdzorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bejaardenzorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Beroeps- en bedrijfspraktijken . . . . . . . . . . . . 46 Zorginstellingen en -verenigingen . . . . . . . . . 49 BEDRIJVENINDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 POSTCODES EN PLATTEGRONDEN . . . 57 Wilt u ook adverteren in de stadsgids? . . . . . 63 Wijziging / opgaveformulier . . . . . . . . . . . . . 64 Pagina 2

Pagina 4

Scoor meer met een e-commerce shop in uw archief. Velen gingen u voor en publiceerden vaktijdschriften online.

Stadsgids Oudewater 2015/16


You need flash player to view this online publication