Stadsgids 2019/20 Geachte lezer, Wilt u iets weten over Oudewater, haar buurtschappen, haar verenigingen of wilt u meer weten over de gemeentelijke organisatie? Via de inhoud hiernaast en het trefwoordenregister vanaf pagina 4 start u uw zoektocht door dit naslagboekje. In deze uitgave vindt u, naast de vele adressen, een aanzienlijk deel gemeenteinformatie (pagina’s 24 tot en met 29). Hier vindt u de nodige informatie over de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening. Wijzigingen en aanvullingen Hoewel de samenstelling van deze stadsgids met zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid, dat er fouten zijn ingeslopen of dat gegevens niet zijn vermeld of inmiddels al weer zijn gewijzigd. Het wordt dan ook op prijs gesteld als op- of aanmerkingen (over bijv. de inhoud, aanvullingen en/of mutaties) worden doorgegeven aan drukkerij Heno. U kunt dit doen door het invullen van het wijzigings-/opgaveformulier op pagina 64. Digitaal De stadsgids kunt u ook digitaal raadplegen op het web: www.ijsselbode.nl/stadsgids Deze wordt zodra er een wijziging wordt doorgegeven bijgewerkt en is dus daardoor altijd up-to-date. Adverteren De uitgave van deze stadsgids wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de adverteerders. Ook zij voelen zich betrokken bij de Oudewaterse samenleving. Via de bedrijvenindex (vanaf pagina 54) vindt u de reclameboodschap van deze bedrijven terug. Bedrijven die voor de eerstvolgende uitgave, medio januari 2021, alvast advertentieruimte willen reserveren, doen dit door de reserveringsbon op pagina 63 in te vullen. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze gids - vooral als u goed gebruik maakt van de diverse registers - voor u een handig naslagwerk is. De uitgever, Drukkerij Heno Ben J.J. Overbeek 1 Inhoud BelangrIjke telefoonnummerS 2 trefwoordenregISter 4 Cultuur, reCreatIe en toerISme Evenementen 8 Organisatoren evenementen 8 Bibliotheek 10 Kunst / Musea 11 Toerisme/ Overnachtingsmogelijkheden 12 Verenigingsgebouwen / Zalenverhuur 13 dIenStverlenIng Beroeps- en bedrijfsleven 15 huisvesting en wonen 17 Onderwijs 18 Openbare dienstverlening 22 Openbaar vervoer 22 gemeente InformatIe Oudewater de oudste stad 24 Gemeentelijke organisatie 25 College b en w 26 Raadsleden 27 Brandweer en Politie 28 Contact met de gemeente 28 DigiD 28 Websites 29 organISatIeS en verenIgIngen Buurtverenigingen 30 Belangenverenigingen 30 Culturele verenigingen 33 Jeugdverenigingen 35 Ondernemersverenigingen 36 Politieke partijen (plaatselijke) 37 Religieus / Kerken 37 Sportverenigingen 39 Vakorganisaties 41 Vrouwenorganisaties 42 zorg en welzIjn voor dIer Dieren 42 zorg en welzIjn voor menS Baby- en jeugdzorg 43 Bejaardenzorg 45 Beroeps- en bedrijfspraktijken 46 Zorginstellingen en -verenigingen 49 BedrIjvenIndex 54 PoStCodeS en Plattegronden 57 Wilt u ook adverteren in de stadsgids? 63 Wijziging / opgaveformulier 64 Pagina 2

Pagina 4

Interactieve digitale jaarverslag, deze PDF of handleiding is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van e-edities.

Stadsgids Oudewater 2019/20


You need flash player to view this online publication