PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE B EN W Burgemeester Pieter Verhoeve: • Algemeen bestuurlijke zaken • Archiefzaken • Intergemeentelijke samenwerking • Bestuurlijk beraad Oudewater-Woerden (voltallige college) • Burgerzaken • Inburgering nieuwkomers • Deltaprogramma • Communicatie • Representatie • Oudewater 750 jaar • Utrechtse Waarden en Groene Hart • Openbare Orde en Veiligheid • Dierenwelzijn • Kunst en cultuur • Oudheidkunde en musea • Recreatie en toerisme • (Openbaar) onderwijs • Onderwijshuisvesting Wethouder Bert Vermeij: • Ruimtelijke ordening • Volkshuisvesting • Economische zaken, incl. ondernemersfonds • Grondexploitatie (samen met wethouder A. de Regt) • Archeologie • Monumentenbeleid • Natuurbescherming, landschap qua ruimtelijk beleid • Opvang statushouders • Beheer Openbare Ruimte • Riolering • Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer • Waterwegen • Accomodatiebeleid, gebouwen in gebruik gemeente • Sportaccommodaties • Sport, bevordering sport • Personeel en organisatie • Automatisering, informatievoorziening, BAH, BGT Wethouder Ad de Regt: • Financiën • Gezondheidszorg • Wet maatschappelijke ondersteuning • Welzijn Oudewater • Jeugdzorg • Passend onderwijs • Jeugd- en Jongerenwerk • Kinderopvang, peuterspeelzalen • Leerplicht, leerlingenvervoer • Sociale zaken • Participatiewet • Sociaal-cultureel werk • Maatschappelijke Dienstverlening • Bibliotheek • Verzorgingshuizen • Grondexploitatie (samen met wethouder B. Vermeij) BURGEMEESTER mr. drs. P. (Pieter) Verhoeve E burgemeester@oudewater.nl T @PieterVerhoeve WETHOUDER / EERSTE LOCOBURGEMEESTER Drs. L.W. (Bert) Vermeij (Onafhankelijken) E bestuurssecretariaat@ oudewater.nl T @BertVermeij WETHOUDER / TWEEDE LOCOBURGEMEESTER Drs. A.M. (Ad) de Regt (CDA) E bestuurssecretariaat@ oudewater.nl T @Adderegt GEMEENTESECRETARIS mr. P.E. (Piet) Holtrigter E bestuurssecretariaat@ oudewater.nl GRIFFIER Drs. O.F. Matheijsen E o.matheijsen@oudewater.nl 26 RAADS- EN FORUMVERGADERINGEN Een actuele agenda, met alle vergaderingen, is te vinden op W gemeenteraad.oudewater.nl Pagina 27

Pagina 29

Interactieve digi-studiegids, deze archief of artikel is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaliseren van e-gebruiksaanwijzingen.

Stadsgids Oudewater 2015/16


You need flash player to view this online publication